• glacial ättiksyra, väteperoxid, myrsyra,Yulin Zhuopu Chemical Co., Ltd.
thanks för att besöka vår webbplats! yulin Zhuopu Chemical Co., Ltd. är ett företag som är specialiserat på import och export av kemikalier. Vår fabrik ligger i Yulin City, Guangxi -provinsen i Kina. Sedan 2001 har vi arbetat på frontlinjerna för den kemiska tillverkningsverksamheten. Förnärvarande producerar företaget huvudsakligen kemikalier inklusive glacial ättiksyra, väteperoxid och myrsyra. kedja genom att komma in i fler branscher. Vår unika vision kommer från våra kunders behov och vi upprätthåller att matraining ...